Prihajajoči projekti

Podpis pisma o nameri

By 2. 9. 201419 decembra, 2017No Comments

Z osmimi partnerji smo dne 2.9. 2014 podpisali pismo o nameri za razvoj projekta izgradnje polnilnih postaj za stisnjen zemeljski plin in biometan.

Namen tega projekta je sodelovati z vsemi pomembnejšimi partnerji iz vzhodnega dela Slovenije pri razvoju regionalnega energetskega projekta s katerim bomo razširili polnilno infrastrukturo za stisnjen zemeljski plin, biometan (kot obnovljiv vir energije) in električno energijo.

Projekt bo sledil ciljem trajnostne mobilnosti (možnost polnjenja vozil na stisnjen zemeljski plin, biometan in električno energijo), izboljšanja kvalitete zraka, inovativnosti, tehnološki dovršenosti, ozaveščanju o kakovosti zunanjega zraka in njegovem vplivu na zdravje ter stroškovni učinkovitosti, kar pa so tudi prioritete evropskih spodbud v naslednji finančni perspektivi.

Projekt izgradnje CNG polnilnih postaj, na katerih se ponuja tudi alternativno gorivo – biometan, ob tem pa tudi možnost polnjenja električnih vozil, je projekt nacionalnega pomena. Skladno z DIREKTIVO 2014/94/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, morajo Države članice s svojimi nacionalnimi okviri politike zagotoviti izgradnjo ustreznega števila javno dostopnih oskrbovalnih mest za oskrbo motornih vozil s CNG ali stisnjenim biometanom, da bi lahko motorna vozila na CNG krožila v strnjenih mestnih/primestnih naseljih in na drugih gosto poseljenih področjih ter po vsej Uniji, vsaj po obstoječem jedrnem omrežju TEN-T.

Ob tem je pomembno poudariti, da je razvoj tovrstne infrastrukture eden izmen najpomembnejših ukrepov poveznih z onesnaženostjo zunanjega zraka (MO Murska Sobota, MO Maribor, MO Celje – degradirana področja s sprejetimi Odloki o načrtu za kakovost zraka).